XN quan hệ anh chị em

BJ-Diagnostik được thành lập vào năm 1998 bởi TS Jung và. Như vậy BJ thuộc vào hàng những Hãng đầu tiên của CHLB Đức tiến hành xét nghiệm DNA để phân tích các quan hệ ruột thịt. Quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng vào kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi. Hiện nay để xác định DNA-Profil của mỗi cá nhân, chúng tôi thường xuyên xử dụng 23 DNA-Marker trong các xét nghiệm. Xử dụng các tính toán toán học trong việc so sánh DNA-Profile của những người được xét nghiệm, chúng tôi có thể kết luận về các quan hệ ruột thịt với độ chính xác > 99%.

Trong những trường hợp phức tạp, ví dụ khi nghi ngờ ông chú, ông bác hoặc 1 người ruột thịt khác của ông bố mới là bố đẻ của đứa trẻ, chúng tôi có thể xử dụng nhiều hơn 23 DNA-Marker để làm XN. Theo quy định của Bộ Y tế Liên bang thì quan hệ cha con được chứng minh chắc chắn nếu kết quả XN > 99,9%. Với mỗi số 9 sau dấu phẩy thì độ chắc chắn của XN được tăng lên 10 lần. Như vậy với kết quả 99,9999% thì XN của chúng tôi có độ chính xác 1000 lần lớn hơn so với đòi hỏi của Bộ Y tế Liên bang.

For the research, we need mouth swab samples or other test material.

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing