Phòng thí nghiệm của chúng tôi hiện có những chứng chỉ sau đây trong lĩnh vực phân tích DNA:

Phòng thí nghiệm của chúng tôi hiện có những chứng chỉ sau đây trong lĩnh vực phân tích DNA: 

  • Chứng chỉ Kiểm đăng chu kỳ 2 năm của Hội GEDNAP Đức
  • Chứng chỉ Kiểm đăng chu kỳ của Tổ chức AABB Mỹ (2001)
  • Chứng chỉ của Hội Di truyền Pháp y Quốc tế ISGF ( 1 năm)

national: (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) GeDNAP

 

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing