Xét nghiệm phụ hệ với 3 mẫu: cha+con+mẹ

Qua việc lấy thêm mẫu của mẹ đứa trẻ để làm xét nghiệm DNA, người ta có thể đạt được độ chính xác cực đại của XN. Xét nghiệm phụ hệ DNA có thể cho kết quả >99,999999%. Chẳng hạn với 6 con 9 sau dấu phẩy thì kết quả XN của chúng tôi có độ chính xác 100 000 lần lớn hơn so với đòi hỏi của Bộ Y tế Liên bang (Robert Koch Institut)! Độ chính xác này được tính ra từ kết quả XN kết hợp với tần số xuất hiện của các đặc điểm di truyền mà đứa trẻ thừa hưởng từ ông bố. Càng có nhiều đặc điểm thuộc loại hiếm xuất hiện được xử dụng trong XN, thì càng có thêm nhiều số 9 đứng sau dấu phẩy, và như vậy kết quả XN càng thêm chính xác.

Tương tự như XN phụ hệ, người ta cũng có thể làm XN mẫu hệ. Nói chung XN phụ hệ DNA không đồng nhất với Gentest. Vì vậy qua việc xác định DNA-Profil người ta không thể nhận được thông tin về các bệnh di truyền hoặc mầu da, mầu tóc, mầu mắt của người được xét nghiệm.

Để thực hiện một xét nghiệm ADN tự nguyện ở Đức cần phải có sự đồng ý bằng văn bản của những người tham gia xét nghiệm và người giám hộ của họ, thường là cha mẹ trong trường hợp trẻ vị thành niên. Các biểu mẫu cần thiết có sẵn trong hồ sơ xét nghiệm. Quý vị sẽ nhận được chứng từ hợp đồng và kết quả kiểm tra bằng tiếng Anh, tiếng Đức hoặc tiếng Pháp. Giấy chấp thuận cũng có sẵn bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ý. Vui lòng ghi rõ yêu cầu của quý vị khi đăng ký.

Đăng ký nhận hồ
sơ xét nghiệm miễn phí >

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing