DNA test sourozenectví, test příbuzenství

Autosomální znaky (od otce a matky děděny stejnými díly):

V zásadě je možné na základě genetického otisku prstů (DNA profilu) určit, zda dvě nebo více osob jsou sourozenci, nevlastní sourozenci nebo nejsou v příbuzenském svazku. Předpokladem je analýza DNA dotyčných osob. Jsou-li k dispozici DNA vzorky od biologických rodičů testovaných osob, zvyšuje se tak přesnost testu. V závislosti na konstelaci rodokmenu a rozsahu testu může být dosažena hodnota komplexního testu příbuzenství vetší než 99,0 %. V závislosti na povaze znaků nehraje žádnou roli, zda sourozenci jsou mužského či ženského pohlaví.

Genozómní znaky jsou děděny na základě pohlavní specifikace:

Pokud je zkoumaná osoba mužského pohlaví, můžeme s pomocí Y-chromozomních znaků navíc prozkoumat paternální rodovou linii a obdržet velmi precizní výsledky o míře příbuzenství. Syn má vždy stejný Y-chromozom-profil jako jeho otec/praotec (odhlédneme-li od mutací), stejně tak dva bratři budou mít shodný Y-DNA-profil, pokud mají stejného otce. Mateřská linie může být sledována na základě mtDNA. Synové a dcery dědí mtDNA matky, ale pouze ženská linie, pramatka-matka-dcera, vytváří řetězec shodných mtDNA-profilů.

Na základě matematických analýz můžeme docílit velmi přesných a detailních výsledků, navíc za příznivé ceny.

Objednání bezplatné
testovací sady >>

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing