dna test otcovství, bj-diagnostik GmbH

Naše firma, bj-diagnostik, nabízí osobní konzultace a laboratorní analýzy DNA testu otcovství. Za pomoci analýzy 23 DNA- ukazatelů může být dosažena až 99,999999 % hodnota pravděpodobnosti. Maximální spolehlivosti testu lze docílit na základě testu DNA od matky dítěte.

  • test otcovství Basic od 179 Euro
    (Pro soukromé osoby, 2 osoby)
  • test otcovství Premium od 269 Euro
    (Soudní užití testů, 2 osoby)
  • DNA test sourozenectví od 370 Euro

DNA test otcovství

Naše firma, bj-diagnostik, nabízí osobní konzultace a laboratorní analýzy DNA testu otcovství. Právě tyto služby jsou našimi zákazníky vysoce hodnoceny. Vyzkoušejte sami naše schopnosti a kontaktujte nás nebo si přímo bezplatně objednejte sadu pro testování otcovství.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se testu a jeho použití, spojte se přímo s vědci z naší laboratoře (laboratorní testy pro určení otcovství, také pro soudní účely). Vedle testu otcovství nabízí naše firma bj-diagnostik též komplexní analýzy rodu, mezi nimi například test sourozenectví, a to i bez poskytnutí vzorku od možného otce.

Laboratoř pro testování paternity je vedena Florian Masch. Se všemi údaji spojenými s DNA testem otcovství je zacházeno důvěrně. K testování používáme 16 a více ukazatelů DNA, což nám umožňuje dosáhnout až 99,999999 % spolehlivosti výsledku.

Náš CE certifikovaný test otcovství je možné zakoupit v každé lékárně v Německu.

DNA test sourozenectví, test příbuzenství

V zásadě je možné na základě genetického otisku prstů (DNA profilu) určit, zda dvě nebo více osob jsou sourozenci, nevlastní sourozenci nebo nejsou v příbuzenském svazku. Předpokladem je analýza DNA dotyčných osob.

Pokud je zkoumaná osoba mužského pohlaví, můžeme s pomocí Y-chromozomních znaků navíc prozkoumat paternální rodovou linii a obdržet velmi precizní výsledky o míře příbuzenství. Syn má vždy stejný Y-chromozom-profil jako jeho otec/praotec (odhlédneme-li od mutací), stejně tak dva bratři budou mít shodný Y-DNA-profil, pokud mají stejného otce. Mateřská linie může být sledována na základě mtDNA.

Na základě matematických analýz můžeme docílit velmi přesných a detailních výsledků, navíc za příznivé ceny.

Objednání bezplatné
testovací sady >>

You only pay upon return of contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing