Test DNA na ustalenie pokrewieństwa

Autosomalne markery (dziedziczone w tym samym stopniu od matki i ojca):

W zasadzie jedynie na podstawie tzw. genetycznego odcisku palca (profilu DNA) możliwe jest ustalenie, czy dwie lub więcej osoby sa rodzeństwem, czy może półrodzeństwem lub czy w ogóle nie są ze sobą spokrewnione. Warunkiem jest przeprowadzenie analizy DNA tych osób.

Jeśli możliwe jest zbadanie próbek pobranych od wujka, matki lub ciotki – wynik testu jest jeszcze dokładniejszy. W zależności od konstelacji drzewa genealogicznego oraz zakresu testu, wynik może zostać ustalony z dokładnością ponad 99%, nawet w przypadku złożonego testu na ustalenie pokrewieństwa. Zgodnie z naturą markerów, nie jest istotna pleć poddawanego badaniu domniemanego rodzeństwa.

Allosomy dziedziczone w zależności od płci:

Jeśli testowane osoby są płci męskiej, wtedy przy pomocy chromosomu Y można dodatkowo zbadać cechy pochodzące od ojca, które pozwalają dokładnie ustalić stopień pokrewieństwa. Syn ma zawsze taki sam profil chromosomu Y jak jego ojciec/dziadek (nie uwzględniając mutacji). Profil chromosomu Y jest również identyczny w przypadku dwóch braci pochodzących od jednego ojca. Linię matczyną można natomiast zbadać dzięki mitochondrialnemu DNA. Syn i córka dziedziczą mitochondrialne DNA matki, ale jedynie żeńska linia: babka- matka- córka, posiada identyczny mitochondrialny profil DNA.

Możliwe jest przeprowadzenie w krótkim czasie, w korzystnej cenie obszernej analizy matematycznej, która daje szczegółowy i dokładny wynik.

Zamów bezpłatny
zestaw testowy >>

Płacisz dopiero, gdy odeślesz wypełnioną umowę.

Unsere Hotline
+49 551 500 72 999

Unser Fachpersonal ist Ihnen gerne behilflich.

Die bj-diagnostik GmbH ist DAkkS akkreditiert.