DNS radniecības testa drošība

DNS randiecības testa drošība ir atkarīga no daudziem faktoriem. Galvenokārt rezultāts ir atkarīgs no pieejamās informācijas daudzuma. Modernās DNS izmeklēšanas metodes informāciju iegūst no tā saucamiem "short tandem repeats", kas atrodas cilvēka genoma nekodētajā daļā. Viņi variē daudz stiprāk, nekā radniecības analīžu pirmssākumos izmantotās asinsgrupas. Modernienu testa paņēmieni izmanto atkājumus cilvēka genomu atkodēšanas jomā. Genomi ir ļoti reproduktīvi un respektīvi uzticami. Apmēram 98 no 100 ģimenēs paternitātes jautājums var tikt noskaidrots, izmeklējot tēva un bērna DNS paraugus. Ja māte arī tiek iesaistīta testā, tad rezultāts ir simtiem vai pat tūkstošiem reižu droāks nakā bez mātes parauga.

Ja māte tiek eisaistīta testā, tad mums ir vairāk DNS informācijas matematiskajiem radniecības iespējamības aprēķiniem. Informācijas daudzums ir atkarīgs no pārbaudīto DNS loku skaita. Līdz 2002. gadam bj-diagnostik pārbaudija vismaz 11 DNS lokus. Tagad bj-diagnostik savos radniecības testos izpēta vismaz 16 lokus. Vairumā gadijumu (nepilnā analīze - tēvs, bērns) mēs aprēķinam radniecības varbūtību > 99,99%.

Ar māti varbūtība biež pārsniedz 99,9999%. Protams paternitātes verbūtība ir atkarīga arī no no tēva mantoto īpašību retuma. Pētot 15 DNS lokus mēs saņemam reti un biež sastopamo, gan tēvam gan bērnam piemitošo īpašību klāstu. Ja šajā īpašību klāstā ir vairā reti sastopamo īpašību, tad matemātisku aprēķinu ceļā viegūtais devītnieku skaits aiz komata pieaug. Bieži sastopamas īpašības palielina matimātisko iespējamību, ka bērns šo viņam un viņa tēvam pimietošo īpašību mantojis no cita vīrieša.

Tāpēc ir nepieciešams izpētīt pietiekamu daudzumu DNS loku un izslēgt nejaušas sakritības starp bērnu un neīsto tēvu. Zinātniskais ceļš, kas ved pie droša rezultāta ir ļoti sarežģīts. Bj-diagnostik labprāt atbildēs uz jautājumiem sakarā ar šo tēmu.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you!

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkks to ISO 17025
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing