DNS radniecības testi

Autosomālie loki (tiek mantoti kā no mātes tā no tēva):

Prinzipiāli ar ģenētisko pirkstu nospiedumu pietiek, lai noteiktu, vai testa personas ir brāļi/māsas, pusbrāļi/pusmāsas vai arī nav radi. Priekš tam ir nepieciešams tikai analizēt šo personu DNS. Ja ir pieejami arī tēvoča, mātes vai tantes DNS, testa precizitāte pieaug. Šādos sarežģītos DNS radniecības testos var tikt sasniega ticamības pakāpe > 99,0%, atkarībā no testa parametriem un ciltskoka apstākļiem.

Genosomālie loki (tiek mantoti tikai no viena dvecāka):

Ja vajag noteikt vairāku vīriešu radniecību, mēs pētam Y-kromosomas un iegūstam ļoti precīzas informācijas par pārbaudīto personu radniecību. Dēlam vienmēr ir tads pats Y-kromosomas profils ka viņa tēvam/vectēvam. Brāļiem un pusbrāļiem, kuriem ir viens un tas pats tēvs Y-kromosomas profils arī ir identisks. Radniecības no mātes puses var tikt izsekotas ar mtDNS palidzību. Visi bērni manto mātes mtDNS, bet tikai sievišķā līnija (vacāmāte/māte/meita) nodod mtDNS saviem pēcnācējiem.

Ar kompleksu, ātru un izdevīgu matemātisku analīžu palīdzību mēs varam sniegt Jums izsmeļošas informācijas par Jūsu izcelsmi.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you!

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkks to ISO 17025
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing