DNS radniecības testa piemērs

Pat ja iespējamais tēvs ir miris, pastāv iespēja, ar paternitātes testa palīdzību noskaidrot, vai divi vai vairāki cilvēki ir viens ar otru rados. Vairāk informācijas un līdz ar to arī augstāku testa precizitāti var iegūt, iesaistot tēva radiniekus testā. Ja arī tad nav pietiekami daudz informācijas rezultātu iegūšanai, matemātiskajos aprēķinos var tikt iekļauti vel arī citu radinieku DNS kodi.

Matemātisku aprēķinu (simulāciju) ceļ mēs noskaidrojam, cik iespējama ir testa personu radniecība. Jo vairāk informācijas, jo precīzāki ir testa rezultāti.

Sarežģītos gadijumos mēs varam pārbaudīt līdz pat 32 DNS lokiem. Mūsu paternitātes testos mēs parasti pārbaudām 16 DNS lokus. Ja vecāku DNS nav pieejams, var tikt ņemts arī vecvecāku DNS vai vecāku brāļu vai māsu DNS. Mēs labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem par šo tēmu.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you!

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkks to ISO 17025
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing