DNS paternitātes tests tēvs-bērns, tests ar mātes piedalīšanos

Maksimālo testa precizitāti ir iespējams sasniegt iesaistot bērna māti testā. Izmantojot mūsu testos 23 DNS lokus mēs varam sasniegt līdz pat 99,999999% ticamības pakāpi. DNS testu ticamības pakāpe, kas nepieciešama, lai test būtu juridiski ticams ir 99,99%. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet zmantot mūsu testu rezultātus tiesas priekšā. Mūsu veiktās analīzes ir daudzkārt precizākas, nekā ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes) und FIB rekomendētās.

Starp citu: parauga veids neietekmē testa precizitāti. DNS var iegūt arī no zobu birstes, knupīša, izmantota papīra kabatslakatiņa vai no asinīm. ati radniecības testiem der tikai ierobežoti. Mātes var veikt paternitātes testam analogu radniecības testu.

Principiāli DNS paternitātes tests nav gēntests. Tāpēc paternitātes testi nesniedz informāciju par ģenētiskām slimībām vai īpašībām ā piemēram matu, ādas vai acu krāsu.

Interesentiem mēs piedāvājam informācijas sakarā ar pirmsdzimšanas paternitātes testu (prenatālo paternitātes testu).

Katra pārbaudātā persona kopā ar testa rezultātu saņem arī savu DNS profilu.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you!

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkks to ISO 17025
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing