DNA-syskontest, släktskapstest

Autosomale markör (av fader och moder ärvd med lika andel):

Principiellt är det möjligt att göra en bedömning om två eller flera personer är fullsyskon eller halvsyskon eller om de inte är släkt med varandra. Förutsättningen är en DNA-analys från respektive person. Ju fler jämförelsepersoner som finns till förfogande, tex morbror, moster, farbror eller faster, mormor eller farmor, ju exaktare kommer testen att utfalla. Beroende på stamträdets konstellation och undersökningens omfattning är det möjligt att nå resultat med högre säkerhet än 99,0% vid sådana komplexa släktskapstest. Pga DNA-markörens egenskaper spelar det ingen roll om syskonen är maskulina eller feminina.

Gonosomale markör är könspecifik:

I det fall att respektive testpersoner är maskulina är det möjligt att undersöka med hjälp av de Y-kromosomegenskaper utmed den faderliga utvecklingslinjen och därmed få relativ exakt information om släktskapsgradueringar. En son har alltid samma Y-kromosomprofil som sin far / farfar, även två bröder visar därmed ingen skillnad i deras Y-kromosomprofil. Den moderliga linjen kan man följa med hjälp av mtDNA. Därmed överlämnas mtDNA från en mor till hennes son eller dotter.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH