DNA-Faderskapstest fader-barn, test utan moder

Även om inget provmaterial av modern finns tillgängligt, är det möjligt att genomföra ett DNA-faderskapstest med mycket hög sannolikhet.

P.g.a. att vi rutinmässigt testar 23 DNA-markörer är det möjligt att nå resultat med högre än 99,9999 % säkerhet (och mer). I fall av ett fader-barn faderskapstestning kommer bara de kännetecken att testas som ärvs från fadern till barnet. Ytterliggare säkerhet i faderskapstestet får man genom inkludering av ett prov av barnets moder. Det är ju logiskt - ju mer information som finns, ju högre är den matematiska precisionen av resultatet.

Faderskapstestet enbart för privat bruk, det i domstol

Använder du faderskapstestet enbart för privat bruk och personlig vägledning? Skulle du vilja lämna in faderskapstestet hos myndighet eller använda det i domstol (nu eller eventuellt vid en senare tidpunkt)? Då måste identiteten hos testpersonerna i provtagningen säkerställas under överinseende av ett objektivt vittne (till exempel av läkare, hälsovårdscentral, annan myndighet, advokat etc.). Testet skall omedelbart skickas av vittnena vid vårt laboratorium (fullständig beviskedja för att utesluta manipulation).

Vår hemsida finns tillgänglig på svenska. Vi svarar gärna på frågor via e-post på följande språk: tyska, engelska, franska, italienska, spanska, turkiska och ryska.

Vi skickar beställningsformuläret och resultatet av faderskapstestet på engelska, franska, tyska och turkiska. För översättning av resultatet till andra språk, tar vi gärna fram en offert.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH