faderskapstestet | bj-diagnostik GmbH

  • Faderskapstest Basic från 179 Euro (privat bruk)
  • Faderskapstest Premium från 269 Euro (domstols användning) – 2 prov.

faderskapstest indirekt utan prov av fadern:

  • Skläktskapstest: från 370 Euro (2 personer bror / syster, syster / syster, faderlig och moderslinjen)
  • Syskontest Bröder: från 370 Euro (bror / bror, farfar / barnbarn, faderlig linje)

vår video förklarar förfarandet för en panternity prov:

Så gör ett faderskapstest av bj-diagnostik GmbH.

Det prisvärda DNA faderskapstestet

Personlig rådgivning och laboratorieanalys till faderskapstest. Just denna rådgivning är högt uppskattad av våra kunder. Pröva själv och ring gärna, skicka e-post eller beställ direkt ett gratis testset för DNA-faderskapstest.

Ni har möjlighet att beställa ett testexemplar till fadersskapstestet eller diskutera frågor direkt med våra vetenskapsmän i laboratoriet. Även komplexa familjestamträdsanalys t. ex. syskontest utan jämförelseprov av fadern kan genomföras av bj-diagnostik.

Laboratoriet för DNA-analyser leds av Dr. Michael Jung. Han är medlemmar i International Society for Forensic Genetics.

All information i ett DNA-faderskapstest kommer att behandlas konfidentiellt. Rutinmässigt undersöker vi 23 eller fler DNA-markörer och därmed har vi möjlighet att hamna på en säkerhetsnivå av 99,999999 %.

Ni kan ochså köpa våra CE-certificerade faderskapstest i alla apotek i Tyskland. Faderskapstest laboratorium en tyskland fins här.

DNA-syskontest, släktskapstest

Principiellt är det möjligt att göra en bedömning om två eller flera personer är fullsyskon eller halvsyskon eller om de inte är släkt med varandra (faderskapstest utan en far). Förutsättningen är en DNA-analys från respektive person. Ju fler jämförelsepersoner som finns till förfogande, tex morbror, moster, farbror eller faster, mormor eller farmor, ju exaktare kommer testen att utfalla.

I det fall att respektive testpersoner är maskulina är det möjligt att undersöka med hjälp av de Y-kromosomegenskaper utmed den faderliga utvecklingslinjen och därmed få relativ exakt information om släktskapsgradueringar.

Den moderliga linjen kan man följa med hjälp av mtDNA. Därmed överlämnas mtDNA från en mor till hennes son eller dotter.

gratis test set
beställning >>

You only pay if you return the signed contract.

Our Hotline
+49 551 500 72 999

Dr. rer. nat. Michael Jung and his team are happy to assist you.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH