Τεστ πατρότητας πατέρα-παιδιού, τεστ χωρίς μητέρα

Σε περίπτωση που υπάρχει δείγμα της μητέρας για τον έλεγχο, είναι δυνατή η πραγματοποίηση του τεστ πατρότητας DNA με αυξημένο ποσοστό πιθανότητας.

Με τους 23 δείκτες DNA, τους οποίους ελέγχουμε πάντα, είμαστε σε θέση να καταλήγουμε σε τιμές μεγαλύτερες από 99,9999 %. Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται μόνο εκείνα τα χαρακτηριστικά για το τεστ πατρότητας πατέρα-παιδιού, τα οποία κληροδοτεί ο πατέρας στο παιδί.

Πρόσθετη ακρίβεια του τεστ πατρότητας διασφαλίζεται με την ενσωμάτωση ενός δείγματος της μητέρας του παιδιού. Κάτι τέτοιο είναι λογικό διότι με περισσότερες πληροφορίες, ακόμα και από μαθηματική άποψη, είναι δυνατή η σύναψη ακριβέστερων συμπερασμάτων.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing