Βιβλιογραφία:

Ο σχεδιασμός και το περιεχόμενο των σελίδων μας στο διαδίκτυο προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ο λογότυπος και η εταιρεία προστατεύονται με δικαίωμα μάρκας

bj-diagnostik GmbH
Karl-Grüneklee-Str. 23-25
D-37077 Göttingen
Γερμανία

Αντιπροσώπευση από το διευθυντή: Dr. Otto Knobloch, Florian Masch
Δικαστήριο Göttingen HRB 201344
Φόρος κύκλου εργασιών: DE 812546788

Τηλ: +49 551 500 72 999
Φαξ:
E-mail: bj@bj-diagnostik.de

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing