Τεστ γονικής σχέσης DNA στα πλαίσια μίας μετανάστευσης

Κατά τη μετανάστευση, π.χ. κατά τη διάρκεια μίας επανένωσης μελών μίας οικογένειας θα μπορούσε να βοηθήσει η πιστοποίηση του ότι ένα συγκεκριμένο άτομο έχει συγγενική σχέση με τον αιτούντα ενώπιον των αρμόδιων αρχών μετανάστευσης (Γραφείο Αλλοδαπών).

Στη Μεγάλη Βρετανία τέτοιου είδους τεστ μετανάστευσης DNA έχουν ενσωματωθεί στην ημερήσια διάταξη. Έτσι ο Prof. Jeffreys, ο εφευρέτης της μοντέρνας ανάλυσης γονικής σχέσης DN , από το έτος 1985 στην περίπτωση μίας οικογένειας από τη Γκάνα απέδειξε αναμφίβολα ότι ένα παιδί, το οποίο επιθυμούσε να ταξιδέψει στην Αγγλία, υπήρξε ο πραγματικός γιος της μητέρας του που κατοικούσε στην Αγγλία. Οι αρμόδιες αρχές υπέθεταν ότι επρόκειτο περί ενός ανιψιού και όχι περί του γιου της αιτούσας. Αυτή η ανάλυση DNA έχει ιστορική σημασία διότι υπήρξε το πρώτο τεστ γονικής σχέσης που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια τυποποίησης DNA. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το εν λόγω ζήτημα διότι ο υποτιθέμενος πατέρας δεν μπορούσε να ελεγχθεί! Μόνο με τη βοήθεια της εξέτασης άλλων συγγενών προέκυψε ένα αναμφισβήτητο αποτέλεσμα και ο γιος μπόρεσε να ταξιδέψει στην Αγγλία χωρίς άλλα προβλήματα.

Η bj-diagnostik έχει ειδικευτεί και στης αναλύσεις DNA που αφορούν στη μετανάστευση. Στο σημείο μενού "Τεστ αδελφών" μπορείτε να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing