Τεστ αδελφών DNA , τεστ συγγένειας αίματος

Αυτοσωματικοί δείκτες (κληροδοτούνται τόσο από τον πατέρα όσο και από τη μητέρα στο ίδιο ποσοστό):

Μόνο από ένα γενετικό δακτυλικό αποτύπωμα είναι δυνατή η σύναψη ενός συμπεράσματος για το αν δύο ή περισσότερα άτομα είναι αμφιθαλή αδέλφια, ετεροθαλή αδέλφια ή αν δεν υπάρχει καμία συγγένεια αίματος μεταξύ τους. Προϋπόθεση για αυτό είναι η ανάλυση του DNA των εμπλεκόμενων ατόμων. Εφόσον υπάρχει ο θείος, η μητέρα ή η θεία το αποτέλεσμα του τεστ αδελφών γίνεται ακόμα πιο ακριβές. Ανάλογα από τη διαμόρφωση του γενεαλογικού δέντρου και του εύρους του τεστ μπορούμε να καταλήξουμε σε τιμές μεγαλύτερες από 99,0 % για ένα περίπλοκο τεστ συγγένειας αίματος. Η φύση του δείκτη δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο για το αν τα αδέλφια ανήκουν στο αντρικό ή στο γυναικείο φύλο.

Οι γεννητικοχρωμοσωμικοί δείκτες καθορίζουν το φύλο:

Σε περίπτωση που το άτομο, το οποίο θα εξεταστεί ανήκει στο αντρικό φύλο, είμαστε σε θέση να εξετάσουμε πρόσθετες πληροφορίες γονικής σχέσης με τη βοήθεια του δείκτη χρωμοσώματος Υ και να καταλήξουμε σε πολύ ακριβή αποτελέσματα σχετικά με το βαθμό συγγένειας αίματος. Ένας γιος έχει πάντα το ίδιο προφίλ χρωμοσωμάτων Υ με τον πατέρα/παππού του, ακόμα και δύο αδελφοί έχουν ίδιο προφίλ Υ. Οι μητρικές γραμμές μπορούν να καθοριστούν από το mtDNA. Οι γιοι και οι κόρες έχουν το mtDNA της μητέρας.

Λεπτομερείς μαθηματικές αναλύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε πολύ χαμηλές τιμές. Θα παραλάβετε ένα λεπτομερές αποτέλεσμα.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing