Ποιότητα που διασφαλίζεται από συγκριτικά τεστ DNS

Το εργαστήριό μας μπορεί να εκδώσει τα παρακάτω πιστοποιητικά ανάλυσης DNS:

  • Συγκριτικά τεστ GEDNAP της Γερμανικής Εταιρείας Ιατροδικαστικής (2 x ανά έτος)
  • Συγκριτικά τεστ Parentage Testing (2001) του Αμερικανικού Οργανισμού Τραπεζών Αίματος (American Association of Blood Banks)
  • Διεθνής Οργανισμός Ιατροδικαστικής Γενετικής (International Society For Forensic Genetics), ISFG (1 x ανά έτος)

Αρκετές φορές ετησίως αναθέτουμε τον έλεγχο της ποιότητας των τεστ πατρότητάς μας DNS σε ανεξάρτητους οργανισμούς όπως είναι η Γερμανική Εταιρεία Ιατροδικαστικής. Αυτός ο ποιοτικός έλεγχος είναι πολύ ενδελεχής και εντατικός. Μόνο λίγες εταιρείες τεστ DNA πραγματοποιούν τόσο εντατικό ποιοτικό έλεγχο!

national: (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) GeDNAP

 

Διαλέξεις του Dr. Michael Jung για GΕDNAP συνεδρίασης 2001 - 2005.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing