Τεστ Πατρότητας DNA, bj-diagnostik GmbH

Ως εκ τούτου η bj-diagnostik GmbH συγκαταλέγεται στις παλαιότερες εταιρείες στη Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιούν αναλύσεις πατρότητας βασιζόμενες στην τυποποίηση DNA. Έτσι σήμερα δημιουργούμε προφίλ DNA βασιζόμενοι πάντοτε σε 23 δείκτες DNA ανά άτομο. Με τη μαθηματική σύγκριση των προφίλ DNA των εξεταζόμενων ατόμων μπορούμε να επιτύχουμε πιθανότητες γονικής σχέσης που ανέρχονται σε 99,999999 % και άνω.

  • Τεστ Πατρότητας Basic: 179 Euro
    (ιδιωτικός)
  • Vaterschaftstest Premium ab 269 Euro
    (Χρήση ενώπιον δικαστηρίου<br/>Δυνατή η χρησιμοποίηση ενώπιον δημόσιων ή δικαστικών υπηρεσιών)

Το οικονομικό τεστ πατρότητας DNA

Προσωπικές συμβουλές και αναλύσεις εργαστηρίου για το τεστ πατρότητας. Ακόμα και αυτή η γνωμοδότηση υπόκειται στην κριτική των πελατών μας. Ελέγξτε το μόνοι σας και τηλεφωνήστε μας, γράψτε μας ένα Ε-mail ή παραγγείλετε άμεσα ένα δωρεάν σετ του τεστ για το τεστ πατρότητας DNA.

Μπορείτε να συζητήσετε τις ερωτήσεις και τις παραγγελίες τεστ πατρότητας με τους ερευνητές του εργαστηρίου μας. Οι περίπλοκες αναλύσεις γενεαλογικού δέντρου, όπως π.χ. τεστ αδελφών χωρίς δείγμα του πιθανού πατέρα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την bj-diagnostik.

Όλα τα απαιτούμενα δεδομένα για ένα τεστ πατρότητας DNA χρήζουν άκρας εχεμύθειας. Η συνηθισμένη μέθοδος βασίζεται στην εξέταση 23 ή περισσότερων τομέων DNA και με τον τρόπο αυτό μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια σε ποσοστό μεγαλύτερο από 99,999999 %.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεστ πατρότητας με πιστοποιητικό CE σε όλα τα φαρμακεία στη Γερμανία.

Η οικονομική ανάλυση πατρότητας DNA

Η bj-diagnostik ιδρύθηκε το 1998 από το Dr. M. Jung και. Ως εκ τούτου η bj συγκαταλέγεται στις παλαιότερες εταιρείες στη Γερμανία, οι οποίες πραγματοποιούν αναλύσεις πατρότητας βασιζόμενες στην τυποποίηση DNA. Μπορείτε να βασιστείτε σε αυτή τη μακρόχρονη πείρα! Έτσι σήμερα δημιουργούμε προφίλ DNA βασιζόμενοι πάντοτε σε 23 δείκτες DNA ανά άτομο. Με τη μαθηματική σύγκριση των προφίλ DNA των εξεταζόμενων ατόμων μπορούμε να επιτύχουμε πιθανότητες γονικής σχέσης που ανέρχονται σε 99,999999 % και άνω.

Σε δύσκολες περιπτώσεις μπορεί να ελεγχθούν παραπάνω από 23 δείκτες DNA, π.χ. όταν ένας αδελφός ή άλλος άμεσος συγγενής του πιθανού πατέρα μπορεί να είναι ο βιολογικός πατέρας. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Υγιεινής (Ινστιτούτο Robert Koch) για την επιβεβαίωση πατρότητας αρκεί όταν η ανάλυση πατρότητας υπερβαίνει την τιμή της τάξης του 99,9 %. Με κάθε παραπάνω 9 μετά το κόμμα αυξάνεται η ασφάλεια της ανάλυσης πατρότητας κατά παράγοντα 10. Με μία τιμή της τάξης του 99,9999 %, το τεστ είναι 1000 φορές πιο ακριβές από αυτό που προωθεί το Ινστιτούτο Robert Koch.

free test set
order here >>

You only pay when you return the signed contract.

Hotline
+49 551 500 72 999

We are happy to assist you.

bj-diagnostik GmbH, accredited by DAkkS to ISO 17025.
Accredited by DAkkS (national accreditation body for the Federal Republic of Germany) to the ISO 17025 international standard for paternity and family relationship testing