Test za utvrđivanje krvnog srodstva

DNK srodstveni test – ako je potecijalni otac mrtav. Provjeravaju se genetska obilježja, koje su dijeca jednakim dijelom naslijedila od oca i majke.

Test je takođe moguće indirektno dokazati iako se potencijali otac ne testira. Riječ bratski test koristimo kod indirektnog testiranja očinstva kao i indirektnog ustanovljavanja krvnog srodstva. Znači DNK-analizom testiraju se samo brat i sestra, a ponekad se uzima i rod od mogućeg oca (npr. brat ili sestra mogućeg oca).

U principu se može i na osnovu genetskog otiska prsta (DNK-profila) dokazati dali su dvije ili više osoba polubraća/-sestre, pravi brat/sestra ili nisu u krvnom srodstvu. Ishodak brat/sestra testa je precizniji ako imamo na raspolaganju strica, tetku ili majku, tj. ako možemo da testiramo brata, sestru ili majku mogućeg oca.

Na osnovu veličine rodbinskih grana i veličine testa mogu se postići rezultati veći od 99,0% vrijednosti rodbinskog srodstva – s tim da su vrijednosti naravno niže kod indirektnog testiranja ( kada nemamo uzorke od mogućeg oca), nego kod direktnog. Zahvaljujući prirodnim obilježjima nije važno dali su testiranje osobe muškarci ili žene. Moguća vrijednost može biti i veća od 99,9%!

set testa naručite
besplatno >>

Plaćanje izvršite tek nakon što nam pošaljete ispunjene formulare.

Hotline
+49 551 500 72 999

Contact Dr. rer. nat. Michael Jung and his team.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH