bj-diagnostik test za utvrđivanje očinstva: Kvalitet

Naš labaratorij ima sledeće diplome:

  • GEDNAP (German DNA profiling commission)
  • International Society for Forensic Genetics (ISFG)

od strane DAkkS nagrađen je kao uvaženi ispitni labaratorij. Akreditacija važi za sve vrste testiranja, koje su upisane u naše diplome, kao npr. DNK analiza upoređivanje uzoraka: tu možete naći naše diplome DAkkS

national: (Deutsche Gesellschaft für Rechtsmedizin) GeDNAP

 

Izmjereni rezultati se na kraju provjeravaju od dva suradnika uz podršku usavršenog kompjuterskog sistema. Pri tome se provjeravaju pojedinačni koraci analize i njihova valjanost, od časa uzimanja uzoraka do njihovog riješenja (kontrola izolovanosti, kontrola moguće zamjene, i automatska uporedba DNK analize profila radnika bj-diagnostika GmbH). Savršeni sistem Sample Check izrađen je u okviru diplomskog rada FB-Biološke informatike na FH-Giessen-Friedberg. Ovakav kompjuterski program nemože se (još) kupiti, već ga moramo sami izraditi. Nekoliko takvih radova je prikazano u predmetnoj literaturi:

A) LR-calculation of any kinship situation using a new graphical interface: generate two or more hypotheses, draw the family trees and assign the DNA-profiles to person symbols. T. Dajda, M. Jung, International Congress Series 1288 (2006) 474-476;

B) SampleCheck, a laboratory information management system for quality assurance of DNA-profile analysis in parentage and forensic testing. P. Reitz, M. Jung – International Congress Series 1288 (2006) 822-824.

set testa naručite
besplatno >>

Plaćanje izvršite tek nakon što nam pošaljete ispunjene formulare.

Hotline
+49 551 500 72 999

Contact Dr. rer. nat. Michael Jung and his team.

Vaterschaftstest: Akkreditiertes Qualitätslabor für Abstammungsanalysen - bj-diagnostik GmbH